Přehlad
Deutsch Serbsce
Witajće na mojich stronach w interneće

„Moja duša, chwal Knjeza; chwalić chcu Knjeza čas swojeho žiwjenja,
spěwać swojemu Bohu, doniž budu!“

(psalm 146)

Nowinki:

Koncert "Zwuk reformacije - zwuk ekumeny"

Sobotu, 12. awgusta 2017, 17:00 hodź. w něhdyšim klóštrje Swj. Ławrjenca w Hillerslebenje.

Dale čitać...
Pišćelowa hudźba

Srjedu, 16. awgusta 2017, 11:30 hodź. w Drježdźanskej katedrali.

Dale čitać...
Pišćelowa meditacija w tachantskej cyrkwi

Wutoru, 12. septembra 2017, 12:00 hodź. w Budyskej tachantskej cyrkwi.

Dale čitać...

Wjace
Aktuality / Zarjadowanja / Koncerty