Deutsch Serbsce
Witajće na mojich stronach w interneće

„Moja duša, chwal Knjeza; chwalić chcu Knjeza čas swojeho žiwjenja,
spěwać swojemu Bohu, doniž budu!“

(psalm 146)

Nowinki:

Informacije za zarjadowanja (coronowe wobmjezowanja)

Dla coronowych wobmjezowanjow su za zarjadowanja přizjewqjenja pola wotpowědnych farskich wosadow trěbne!

Dale čitać...
"a due" - pišćelowa hudźba za štyri ruki a štyri nohi (pišćelowa missa)

Njedźelu, 31. januara 2021, w 18:30 hodź. w cyrkwi Našeje lubeje Knjenje w Hamm, Westfalska.

Dale čitać...
Cyrkwinskohudźbny nyšpor: Stabat mater

Njedźelu, 14. měrca 2021, 18:00 hodź. w cyrkwi Swj. Mikławša w Münsteru.

Dale čitać...
Wječorna pišćelowa hudźba w Jutrownym času

Sobotu, 17. apryla 2021, w 17:00 hodź. w ew. cyrkwi we Alt-Reinickendorf (Berlin).

Dale čitać...
Orgelkonzert Magnificat anima mea

Srjedu, 07. julija 2020, 20:30 hodź. w Starej cyrkwi na kupy Pellworm.

Dale čitać...

Wjace
Aktuality / Zarjadowanja / Koncerty