Deutsch Serbsce
Witajće na mojich stronach w interneće

„Moja duša, chwal Knjeza; chwalić chcu Knjeza čas swojeho žiwjenja,
spěwać swojemu Bohu, doniž budu!“

(psalm 146)

Nowinki:

Informacije za zarjadowanja (coronowe wobmjezowanja)

Dla coronowych wobmjezowanjow su za zarjadowanja přizjewqjenja pola wotpowědnych farskich wosadow trěbne!

Dale čitać...
2. Westfalski dźeń pišćelow - koncert "a due"

Njedźelu, 13. junija 2021, we 18:00 hodź. w cyrkwi Swj. Mikławša we Münsteru.

Dale čitać...
Orgelkonzert Magnificat anima mea

Srjedu, 07. julija 2020, 20:30 hodź. w Starej cyrkwi na kupy Pellworm.

Dale čitać...
Bel Canto

Sobotu, 28. awgusta 2021, w 19:30 hodź., Woborna cyrkej w Kamjencu.

Dale čitać...
"a due" - pišćelowa hudźba za štyri ruki a štyri nohi

Njedźelu, 12. septembra 2021, w 14:30 hodź. we wyšej cyrkwi we Altenbergu (Odenthal)

Dale čitać...

Wjace
Aktuality / Zarjadowanja / Koncerty