Deutsch Serbsce
Witajće na mojich stronach w interneće

„Moja duša, chwal Knjeza; chwalić chcu Knjeza čas swojeho žiwjenja,
spěwać swojemu Bohu, doniž budu!“

(psalm 146)

Nowinki:

Informacije za koncerty (coronowe wobmjezowanja)

Dla coronowych wobmjezowanjow su za koncerty přizjewqjenja pola wotpowědnych farskich wosadow trěbne!

Dale čitać...
Missa harmonia

Njedźelu, 1. nowembra 2020, w cyrkwi Swj. Mikławša w Münsteru.

Dale čitać...
Missa brevis čo. 10 za šolu a pišćele

Njedźelu, 22. nowembra 2020, w 18:00 hodź. w cyrkwi Swj. Mikławša we Münsteru.

Dale čitać...
"a due" - Pišćelowa hudźba za štyri ruki a štyri nohi (Pišćelowa missa w adwenće)

Njedźelu, 29. nowembra 2020, w 18:30 hodź. w cyrkwi Našeje lubeje Knjenje w Hamm, Westfalska.

Dale čitać...
"a due" - pišćelowa hudźba za štyri ruki a štyri nohi

Sobotu, 12. decembra 2020, 11:30 hodź. w kat. cyrkwi Swj. Pankracija w Emsedettenje.

Dale čitać...

Wjace
Aktuality / Zarjadowanja / Koncerty