Deutsch Serbsce
Witajće na mojich stronach w interneće
pytać:

Witajće na mojich internetowych stronach!
Tu namakaće přehlad mojich hudźbnych a kompozitoriskich skutkowanjach wokoło Budyšina (Sakska) a Münster (Sewjernorynsko-Westfalska). Man tu za Was słuchanske přikłady abo noty jako download kaž tež přehlad mnohich projektow a programow.
Maće-li zajim na tu abo tamnym projekće abo kompozicije? Rady hraju tež pola Was a wjeselu so přez přeprošenje abo kompozitoriski nadawk!

„Moja duša, chwal Knjeza; chwalić chcu Knjeza čas swojeho žiwjenja,
spěwać swojemu Bohu, doniž budu!“

(psalm 146)

Nowinki:

Carson Cooman hraje prapremjeru kompozicijy Feliksa Brojera

Dienstag, 26. Juli 2022, um 20:00 Uhr, Old West Church, Boston (Massachusetts).

Dale čitać...
Pišćelowy koncert ze serbskej hudźbu

Sobotu, 13. awgusta 2022 we 17:00 hodź. we hłownej cyrkwi w Kamjencu.

Dale čitać...
"a due" - pišćelowa hudźba za štyri ruki a štyri nohi

Srjedu, 31. awgusta 2022, w 20:00 hodź. w starej cyrkwi Swj. Salwatora na kupy Pellworm.

Dale čitać...
Oratorij WĚRA, NADŹIJA, LUBOSĆ

Njedźelu, 04. septembra 2022, w cyrkwi Swj. křiža w Münsteru.

Dale čitać...
Prapremjera Swjedźenskeje kantaty

Pjatk, 09. septembra 2022, w 19:00 hodź., w cyrkwi Swj. Wita, Wünschendorf/Elster. 

Dale čitać...

Wjace
Aktuality / Zarjadowanja / Koncerty