Deutsch Serbsce
Impresum
pytać:

Woznamjenjenje poskićerja:

wotpowědnje § 5 zakonja za telemedije (TMG) wobsteji winowatosć k woznamjenjenju poskićerja:

Mějićel: Feliks Brojer
Adresa:

Nowa hasa 10
02625 Budyšin

abo:

c/o Thorsten Schwarte
Herrenstraße 18
48167 Münster

  Tel.: 03591 3189851 / Mobil: 0174 9774880
e-Mail: kontakt@felix-braeuer.de

Wobrazowy dopokaz:

Fota: priwatne, Michał Lieberwirth, Tomaš Šołta (AVE-portrait), Klaus Bendel (prapremjera oratorij 2019)

Prawniski pokiw:

Wotpowědnje § 7 zakonja tele-medijow (TMG) je poskićer za "swójske wobsahi" zamołwity. Tak mjenowane wotkazy ("Linki") słuža k rozšěrjenju poskitka. Z tym stajimy "cuze wobsahi" k dispoziciji. Za cuze wobsahi smy pak jenož zamołwići, jeli su nam wobsahi znate (wosebje wobsahi přećiwo zakonjej) a jeli je nam technisce móžno, wužiće zadźěwać (§§ 8-10 TMG).

Wězo smy z prěnim zapodaćom linkow wobsah přepruwowali. Wobsahi wotkazow pak su dynamiske a po zakonju njetrjebamy stajnje wobsahi na změny kontrolować. Jeli pak dóstanjemy znaće, zo maja pola nas zawjazane strony wobsahi přećiwo zakonjej, budźemy wotkaz na tute wobsahi hnydom wotstronić.

Copyright za wot poskićerja sameho zhotowjene a publikowane objekty je pola poskićerja stronow. Kopěrowanje abo wužiwanje tajkich grafikow, tekstow abo druhich medijow w druhich elektroniskich abo ćišćanych publikacijach njeje dowolene.

Dalše informacije k tomu pod wuzamknjenja rukowanja a škita datow.