Deutsch Serbsce
Wuzamknjenje rukowanja
pytać:

1. Wobsah poskitkow
Poski?er je tohorunja awtor p?inoškow a njep?ewza za aktualnos?, korektnos?, dospo?nos? abo kwalitu p?edstajenych informacijow garantiju. Rukowanka nap?e?o awtorej njeje mó