Deutsch Serbsce
Aktuality / Zarjadowanja / Koncerty
Aktuality / Zarjadowanja / Koncerty >>

"a due" - pišćelowa hudźba za štyri ruki a štyri nohi

Njedźelu, 12. decembra 2021 (3. Adwent), we 18:00 hodź. w cyrkwi Swj. Sćěpana we Hamm-Heessenu.

Hraće na pišćelach ze štyri rukami a štyri nohami bě w 19. lětstotku wosebje woblubowane. Mjez tym nimale zabyta, přiběra zaso zajim za tutón formu. Wosebje čežko je při tym rozdźělenje kruchow na dweju hrajerjow a z tym zwjazana wužadaca koordinacija.

Spřećelenaj cyrkwinskaj hudźbnikaj Feliks Brojer z Budyšina a Thorsten Schwarte z Münstera prezentujetaj w dueće hudźbny přerězk wot dwójnochóroweje italskeje hudźby renesansy, přez romantiske kompozicije k načasnym twórbam, zo so tuteho wosebiteho wužadanja hižo njebojitaj.

Posledna změna: 24.08.2021 w 16:30

Wróćo