Deutsch Serbsce
Aktuality / Zarjadowanja / Koncerty
Aktuality / Zarjadowanja / Koncerty >> Zašłe zarjadowanja

"a due" - pišćelowa hudźba za štyri ruki a štyri nohi (pišćelowa missa)

Njedźelu, 31. januara 2021, w 18:30 hodź. w cyrkwi Našeje lubeje Knjenje w Hamm, Westfalska.

W rjedźe pišćelowych missow zaklinča twórby za štyri ruki a štyri nohi.

Pišćele - Thorsten Schwarte a Feliks Brojer

Posledna změna: 31.01.2021 w 19:35

Wróćo