Deutsch Serbsce
Aktuality / Zarjadowanja / Koncerty
Aktuality / Zarjadowanja / Koncerty >>

"a due" - Pišćelowa hudźba za štyri ruki a štyri nohi (Pišćelowa missa w adwenće)

Njedźelu, 29. nowembra 2020, w 18:30 hodź. w cyrkwi Našeje lubeje Knjenje w Hamm, Westfalska.

W rjedźe pišćelowych missow zaklinča k 1. Adwentej twórby za štyri ruji a štyri nohi.

Pišćele - Thorsten Schwarte a Feliks Brojer

Posledna změna: 31.01.2020 w 11:34

Wróćo