Deutsch Serbsce
Aktuality / Zarjadowanja / Koncerty
Aktuality / Zarjadowanja / Koncerty >>

Informacije za zarjadowanja (coronowe wobmjezowanja)

Dla coronowych wobmjezowanjow su za zarjadowanja přizjewqjenja pola wotpowědnych farskich wosadow trěbne!
W času Coronoweje pandemije pisam wosebje tež "corona-konformnu" hudźbu, a to wosebje instrumentalnu, ale tež wokalnu (n. př. jenohłósne Missy za małe wobsadźenje abo solo z přewodom), kotrež so tam, hdźež je pod tuchwilnymi postajenjemi móžne, tež dźakownje hraja.

* * *

Posledna změna: 05.05.2021 w 15:29

Wróćo