Deutsch Serbsce
Aktuality / Zarjadowanja / Koncerty
Aktuality / Zarjadowanja / Koncerty >> Zašłe zarjadowanja

Koncert "Dona pacem"

Njedźelu, 24. nowembera 2019, w 17:00 hodź., w cyrkwi Swj. Měrćina w Biberachu.

Beneficny koncert za chór a orchester z twórbami Bacha, Mendelssohna, Rheinbergera a Regera, kaž tež "Missa Dona Pacem" Feliksa Brojera (w wobdźéłanju za dujerje a chór).

Ewangeliski chór Biberbach
Dujerski ansambl Bad Buchau
Pišćele - Petra Elze

Nawod - Sabine Götze und Ralf Klotz

Posledna změna: 24.11.2019 w 18:05

Wróćo