Deutsch Serbsce
Aktuality / Zarjadowanja / Koncerty
Aktuality / Zarjadowanja / Koncerty >>

Prapremjera oratorij WĚRA, NADŹIJA, LUBOSĆ

Njedźelu, 07. nowembra 2021, we 18:00 hodź. w cyrkwi Swj. Mikławša we Münsteru.

Nowy duchowny oratorij Feliksa Brojera wopisuje hudźbnje tři bójske počinki "wěra, nadźija, lubosć" na moderne wašnje: jazzowe a popowe elementy zwjazuje z klasiskimi formami. Jeničce wobsadźene z klawěrom, fletu a cello, chór a solisća. Tekst oratorija wobsteji z basnjow Heinricha Bone a Wolbekskeho cyrkwinskeho hudźbnika Thorstena Schwarte, kaž tež pasažy ze Swjateho pisma.

Wjeselće so na hnujacy nowu kompoziciju.

Wokalowy ansambl "TonArt" (Münster)
Renate Bacher - fleta, Sebastian Pietsch - cello, Feliks Brojer - Klawěr
Solisća: Annette Richter-Westermann (sopran), Katharina Poell-Scharpenberg (alt) a Thorsten Schwarte (bas)

Nawod - Thorsten Schwarte a Feliks Brojer

Přizjewjenje trěbne! Přistup jeničce pod "3G-prawidłow"!

Posledna změna: 02.10.2021 w 12:58

Wróćo