Deutsch Serbsce
Witajće na mojich stronach w interneće
pytać:

Witajće na mojich internetowych stronach!
Tu namakaće přehlad mojich hudźbnych a kompozitoriskich skutkowanjach wokoło Budyšina (Sakska) a Münster (Sewjernorynsko-Westfalska). Man tu za Was słuchanske přikłady abo noty jako download kaž tež přehlad mnohich projektow a programow.
Maće-li zajim na tu abo tamnym projekće abo kompozicije? Rady hraju tež pola Was a wjeselu so přez přeprošenje abo kompozitoriski nadawk!

„Moja duša, chwal Knjeza; chwalić chcu Knjeza čas swojeho žiwjenja,
spěwać swojemu Bohu, doniž budu!“

(psalm 146)

Nowinki:

Oratorij WĚRA, NADŹIJA, LUBOSĆ

Sobotu, 30. septembra 2023, w 17:00 hodź., w klóšterskej cyrkwi klóštrje Marijina hwězda w Pančicach.

Dale čitać...

Oratorij WĚRA, NADŹIJA, LUBOSĆ

Njedźelu, 01. oktobra 2023, w 17:00 hodź. w ew. cyrkwi we Wjazońcach.

Dale čitać...

Oratorij WĚRA, NADŹIJA, LUBOSĆ

Póndźelu, 02. oktobra 2023, we 19:00 hodź. w Marije-Marćineje cyrkwje w Budyšinje.

Dale čitać...

"a due" - pišćelowa hudźba za štyri ruki a štyri nohi

Njedźelu, 29. oktobra 2023, w 16:00 hodź. w klóšterskej cyrkwi Swj. Handrija w Düsseldorfje.

Dale čitać...

Cyrkwinskohudźbny nyšpor w Adwenće

Njedźelu, dnja 03. decembra 2023 (1. Adwent), we 18:00 hodź., w cyrkwi Swj. Mikławša w Münsteru.

Dale čitać...

Wjace
Aktuality / Zarjadowanja / Koncerty