Deutsch Serbsce
Witajće na mojich stronach w interneće

„Moja duša, chwal Knjeza; chwalić chcu Knjeza čas swojeho žiwjenja,
spěwać swojemu Bohu, doniž budu!“

(psalm 146)

Nowinki:

Informacije za zarjadowanja (coronowe wobmjezowanja)

Dla coronowych wobmjezowanjow su za zarjadowanja přizjewqjenja pola wotpowědnych farskich wosadow trěbne!
W času Coronoweje pandemije pisam wosebje tež "corona-konformnu" hudźbu, a to wosebje instrumentalnu, ale tež wokalnu (n. př. jenohłósne Missy za małe wobsadźenje abo solo z přewodom), kotrež so tam, hdźež je pod tuchwilnymi postajenjemi móžne, tež dźakownje hraja.

Dale čitać...
"AVE - zynki z njebjes"

Njedźelu, 24. oktobra 2021, we 18:00 hodź. w cyrkwi Swj. Mikławša w Münsteru.

Dale čitać...
Prapremjera oratorij WĚRA, NADŹIJA, LUBOSĆ

Njedźelu, 07. nowembra 2021, we 18:00 hodź. w cyrkwi Swj. Mikławša we Münsteru.

Dale čitać...
Duchownohudźbny nyšpor w Adwenće

Njedźelu, 28. nowembra 2021 (1. Adwent), we 18:00 hodź. w cyrkwi Swj. Mikławša we Münsteru.

Dale čitać...
Prapremjera Missa Sancti Andreae

Njedźelu, 28. nowembra 2021 (1. Adwent), we 18:00 hodź. w kat. farskej cyekwi Swj. Handrija we Wolfratshausenje.

Dale čitać...

Wjace
Aktuality / Zarjadowanja / Koncerty