Deutsch Serbsce
Witajće na mojich stronach w interneće
pytać:

Witajće na mojich internetowych stronach!
Tu namakaće přehlad mojich hudźbnych a kompozitoriskich skutkowanjach wokoło Budyšina (Sakska) a Münster (Sewjernorynsko-Westfalska). Man tu za Was słuchanske přikłady abo noty jako download kaž tež přehlad mnohich projektow a programow.
Maće-li zajim na tu abo tamnym projekće abo kompozicije? Rady hraju tež pola Was a wjeselu so přez přeprošenje abo kompozitoriski nadawk!

„Moja duša, chwal Knjeza; chwalić chcu Knjeza čas swojeho žiwjenja,
spěwać swojemu Bohu, doniž budu!“

(psalm 146)

Nowinki:

Belcanto & Cembalo

Sobotu, 08. oktobra 2022, w 17:00 hodź., we ew. cyrkwi w Lipsku - Mölkau.

Dale čitać...
Pišćelowy koncert ze serbskej hudźbu

Njedźelu, 23. oktobra 2022, we 18:00 hodź., w cyrkwi Swj. Šćěpana we Hamm-Heessen.

Dale čitać...
Pišćelowy kocert

Njedźelu, 30. oktobra 2022, w 18:00 hodź. w kat. cyrkwi Swj. Jana w Sassenbergu.

Dale čitać...
Wyskowa Missa

Wutoru, 01. nowembra 2022 (Wšěch Swjatych), we 08.30 hodź. w cyrkwi Swj. Mikławša w Münsteru.

Dale čitać...
Hudźbny nyšpor

Njedźelu, 13. nowembra 2022, we 18:00 hodź., cyrkej Swj. Mikławša w Münsteru.

Dale čitać...

Wjace
Aktuality / Zarjadowanja / Koncerty