Deutsch Serbsce
Aktuality / Zarjadowanja / Koncerty
Informacije za zarjadowanja (coronowe wobmjezowanja)

Dla coronowych wobmjezowanjow su za zarjadowanja přizjewqjenja pola wotpowědnych farskich wosadow trěbne!
W času Coronoweje pandemije pisam wosebje tež "corona-konformnu" hudźbu, a to wosebje instrumentalnu, ale tež wokalnu (n. př. jenohłósne Missy za małe wobsadźenje abo solo z přewodom), kotrež so tam, hdźež je pod tuchwilnymi postajenjemi móžne, tež dźakownje hraja.

Dale čitać
"AVE - zynki z njebjes"

Njedźelu, 24. oktobra 2021, we 18:00 hodź. w cyrkwi Swj. Mikławša w Münsteru.

Dale čitać
Prapremjera oratorij WĚRA, NADŹIJA, LUBOSĆ

Njedźelu, 07. nowembra 2021, we 18:00 hodź. w cyrkwi Swj. Mikławša we Münsteru.

Dale čitać
Duchownohudźbny nyšpor w Adwenće

Njedźelu, 28. nowembra 2021 (1. Adwent), we 18:00 hodź. w cyrkwi Swj. Mikławša we Münsteru.

Dale čitać
Prapremjera Missa Sancti Andreae

Njedźelu, 28. nowembra 2021 (1. Adwent), we 18:00 hodź. w kat. farskej cyekwi Swj. Handrija we Wolfratshausenje.

Dale čitać
Adwentny nyšpor z pišćelowej hudźbu

Sobotu, 04. decembra 2021, w 16:30 hodź., w klóštrje Marijina hwězda w Pančicach.

Dale čitać
"a due" - pišćelowa hudźba za štyri ruki a štyri nohi

Njedźelu, 12. decembra 2021 (3. Adwent), we 18:00 hodź. w cyrkwi Swj. Sćěpana we Hamm-Heessenu.

Dale čitać
Wječorna pišćelowa hudźba

Pjatk, 01. julija 2022, w 19:00 hodź. w Bendorfskej cyrkwi Swj. Medarda.

Dale čitać