Deutsch Serbsce
Aktuality / Zarjadowanja / Koncerty
Informacije za zarjadowanja (coronowe wobmjezowanja)

Dla coronowych wobmjezowanjow su za zarjadowanja přizjewqjenja pola wotpowědnych farskich wosadow trěbne!
W času Coronoweje pandemije pisam wosebje tež "corona-konformnu" hudźbu, a to wosebje instrumentalnu, ale tež wokalnu (n. př. jenohłósne Missy za małe wobsadźenje abo solo z přewodom), kotrež so tam, hdźež je pod tuchwilnymi postajenjemi móžne, tež dźakownje hraja.

Dale čitać
2. Westfalski dźeń pišćelow - a due II

Njedźelu, 13. junija 2021, we 18:00 hodź. w cyrkwi Swj. Mikławša we Münsteru.

Dale čitać
Orgelkonzert Magnificat anima mea

Srjedu, 07. julija 2020, 20:30 hodź. w Starej cyrkwi na kupy Pellworm.

Dale čitać
Bel Canto

Sobotu, 28. awgusta 2021, w 19:30 hodź., Woborna cyrkej w Kamjencu.

Dale čitać
"a due" - pišćelowa hudźba za štyri ruki a štyri nohi

Njedźelu, 12. septembra 2021, w 14:30 hodź. we wyšej cyrkwi we Altenbergu (Odenthal)

Dale čitać
Nět dźakujće so Bohu (prapremjera)

Sobotu, 18. septembra 2021, w 16:00 hodź. w klóšterskej cyrkwi Swj. Ławrjenca w Hilelrsleben.

Dale čitać
"AVE - zynki z njebjes"

Sobotu, 9. oktobra 2021, w 19:00 hodź. w cyrkwi Swj. Kiliana, Bad Lausick.

Dale čitać
Wječorna pišćelowa hudźba

Pjatk, 01. julija 2022, w 19:00 hodź. w Bendorfskej cyrkwi Swj. Medarda.

Dale čitać